Error message

  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1818 of /home/manojn/public_html/main/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1818 of /home/manojn/public_html/main/includes/database/query.inc).

नेपालको बिकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका

सूचना र सञ्चार प्रबिधि अन्तर्गत उपयुक्त ज्ञान र सीप भएको जनशक्तिलाई उपयोग गरी बिकास निर्माण प्रकृयालाई सरल, चुस्त, दुरूस्त, सुलभ र व्यबस्थित बनाउन समेत सकिने हुँदा अबको नेपाली युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हुनु जरूरी छ

सूचना तथा संचार प्रविधि : सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण साधन

-मनोजकुमार न्यौपाने

Welcome !

Welcome to my personal website. I have created this site to share my thoughts and views.
If you have any comments or suggestions regarding my website please, let me know.

Subscribe to manojneupane.com.np RSS